วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง มีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” วัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ จึงมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระแก้ว

พระแก้วมรกต เป็นพระประทับนั่งอย่างสมาธิราบในสกุลช่างล้านนา เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์  แกะสลักมาจากหยกสีเขียวเข้มที่มีค่าและหายากมาก พระแก้วมรกตจะมีเครื่องทรงในแต่ละฤดู ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของ พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1  จนถึงรัชกาลปัจจุบันที่จะต้องเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงประจำฤดูด้วยตนเอง

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ภาพชุดรามเกียรติ์นี้เริ่มตั้งแต่ภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ ก่อนที่จะอวตารเป็นพระราม ปรากฏอยู่ตามซุ้มประตูและมุขพระระเบียง ประมาณ 80 ภาพ แล้วไปต่อเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ห้องที่ 1 – 178 มีคำบรรยายใต้ภาพและคำบรรยายเป็นโคลงสลักบนแผ่นหินอ่อนติดอยู่ที่เสารอบพระระเบียง 

ยักษ์ทวารบาล เป็นยักษ์จากเรื่องรามเกียรติ์มีรวม 12 ตนยืนยามเฝ้ารอบพระอุโบสถวัดพระแก้ว สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีชื่อดังนี้ สุริยาภพ , อินทรชิต , มังกรกัณฐ์ , วิรุฬหก , ทศคีรีธร , ทศคีรีวัน, กรวรรดิ, อัศกรรณมารา , ทศกัณฐ์ , สหัสเดชะ , ไมยราพณ์, วิรัญจำบัง

พระศรีรัตนเจดีย์ ตั้งอยู่บนฐานไพทีทางทิศตะวันตก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สมัยแรกสร้างนั้นยังไม่ได้มีการประดับกระเบื้อง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์เจดีย์

นครวัดจำลอง รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งให้จำลองปราสาทนครวัดไว้ที่วัดพระแก้ว เพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสไปเมืองเขมรได้เห็นกัน แต่การก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จ

พระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาล ตั้งอยู่รอบพระมณฑป มีดังนี้

 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 1 เป็นรูปมงกุฎไม่มีพระจอน
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 2 เป็นรูปพระยาครุฑจับนาค
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 3 เป็นรูปพระวิมาน
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 4 เป็นรูปพระมหามงกุฎ
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เป็นรูปพระจุลมงกุฎ (หรือพระเกี้ยว)
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 6  เป็นรูปวชิราวุธ
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 7 เป็นรูปพระแสงศร 3 องค์
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 8 เป็นรูปพระโพธิสัตว์
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข9” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น

ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทจตุรมุข ยอดปรางค์มีนภศูล และมงกุฎอยู่บนยอด ประดับกระเบื้องเคลือบ องค์เดียวในประเทศไทย
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมจะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ แต่เมื่อสร้างเสร็จเห็นว่าคับแคบไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี จึงมิได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ปัจจุบันได้มีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย จนถึงรัชกาลที่ 8 แล้ว ปราสาทพระเทพบิดรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมปีละ 7 วัน ได้แก่ วันปีใหม่ วันจักรี วันสงกรานต์ (13 – 15 เมษายน) วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ

พระอุโบสถ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 พระอุโบสถมีระเบียงเดินได้โดยรอบ ตัวพระอุโบสถมีฐานปัทม์ รับอีกชั้นหนึ่ง ประดับครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทอง ผนังพระอุโบสถ ในรัชกาลที่1 เขียนลายรดน้ำบนพื้นชาดแดง รัชกาลที่ 3 โปรดเล้าฯ ให้ปั้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ปิดทองประดับกระจก เพื่อให้เข้ากับผนังมณฑป ปิดทองประดับกระจกบานพระทวารและพระบัญชรประดับมุกทั้งหมด ที่เชิงบันไดมีสิงห์หล่อด้วยสำริดบันไดละคู่ รวม 12 ตัว โดยได้แบบมาจาก เขมรคู่หนึ่ง แล้วหล่อเพิ่มอีก 10 ตัว

ข้อแนะนำสำหรับการไปวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวัง
 • คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติ 500 บาท ( รวมบัตรเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวัง)
 • เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
 • การเข้าชมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 • แนะนำว่าควรใช้บริการมัคคุเทศก์ จะได้รับความรู้และอรรถรสในการเข้าชมเพิ่มอีกมากมาย
 

RKA Travel นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  นำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929 / Email : roikohadventure.com / Line ID : roikohadventure