จัดนำเที่ยวราคาไม่แพง

RKA Travel พาท่านบินเดินทางเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วันเที่ยว 3 เมือง

นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอัน ไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชมพระราชวังเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนาม ไปไหว้พระขอพรที่วัดเทียนหมู นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ดินแดนที่สูงเทียมเมฆนามบาน่าฮิลล์ ถ่ายภาพบนสะพานโกลเด้นบริดจ์ สนุกกับสวนสนุกแฟนตาซี ช็อปปิ้งตลาดฮาน และกิจกรรมดีๆ อีกเพียบตลอดการเดินทาง

พาเที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เที่ยว เว้ ดานัง ฮอยอัน

วันที่ 1 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : สนามบิน -โฮยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ - วัดกวางตุ้ง (D)

14.30 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (ออกนอกประเทศ)

16.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD638 ใช้เวลาเดินทาง 1.40 ชั่วโมง

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่นำผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำขึ้นรถนำเที่ยวเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม

18.50 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร THIEN NGA

19.30 น. นำชมเมืองแห่งโคมไฟและชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันซึ่งได้รับรองเป็นเมืองมรดกโลก ( ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำทูโบน อยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม )

21.00 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ PHO HOI RESORT โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ท่องราตรีเมืองฮอยอันฉันรักเธอ เมืองมรดกโลก

เมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน ฮอยอัน
วันที่ 2 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : เรือกระด้ง - วัดเทียนหมู - พระราชวัง - ตลาดถนนคนเดิน - ล่องเรือมังกร (B,L,D)
Pho Hoi Hotel เรือกระด้ง ฮอยอัน เรือกระด้ง เวียดนาม

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 2) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

07.30 น. กิจกรรมล่องเรือกระด้ง (สัญลักษณ์แห่งฮอยอัน ไม่ไปไม่ได้เลย)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มีเมนูพิเศษ Lobster กุ้งมังกรให้ได้ชิม (มื้อที่ 3) ที่ร้าน MADAM NGON

13.00 น. เดินทางไปสักการะขอพรและชมความสวยงามของวัดเทียนหมู

15.30 น. ชมความสวยงามของพระราชวังแห่งจักรพรรดิ์เวียดนาม

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน ZALOS (มื้อที่ 4)

19.00 น. กิจกรรมล่องเรือมังกร ฟังเพลงสไตล์เวียดนาม

20.30 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ JASMINE Hotel หรือเทียบเท่า

20.40 น. อิสระช็อปปิ้งถนนคนเดินเมืองเว้ ตามอัทธยาศัย

ร้านอาหารมาดามงอน
ล่องเรือมังกร
วันที่ 3 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : เว้- บาน่าฮิลล์ - สะพานมือยักษ์ - สวนสนุก - สวนดอกไม้ ( B,L,D )
บาน่าฮิลล์ กระเช้าลอยฟ้า บาน่าฮิลล์

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 5) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

07.30 น. เดินทางสู่บาน่าฮิลล์

09.30 น. ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นำชมสะพานโกลเด้นบริดจ์ , สวนดอกไม้เมืองหนาว

12.00 น. อิสระกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ (มื้อที่ 6)

13.00 น. อิสระกับสวนสนุกแฟนตาซี เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด และชมบ้านฝรั่งเศส

16.00 น. ขึ้นกระเช้า เดินทางกลับเมืองดานัง

18.00 น. อาหารบุฟเฟต์และซีฟู้ดแบบเวียดนาม ที่ร้านSOHO (มื้อที่ 7)

20.00 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ GICLAND Hotel หรือเทียบเท่า

บาน่าฮิลล์ เวียดนาม
วันที่ 4 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (B,L)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 8) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

08.30 น. เดินทางไปชม สะพานมังกร , สะพานแห่งความรัก และเลือกช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดฮาน

10.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง เจ้าหน้าที่นำเข้าเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย ผ่านพิธี ตม. แจกอาหารกลางวันเป็นขนมปัง (มื้อที่ 9)

12.40 น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637

14.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่นำรับสัมภาระและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง อำลากันด้วยความประทับใจ

บ้านฝรั่งเศส สวนสนุกแฟนตาซี สวนสนุกแฟนตาซี

ค่าบริการ นำเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน รวมค่าเครื่องบินไปกลับ ตลอดจนการนำเที่ยวตามโปรแกรม และค่าทิปไกด์

 • เดินทาง 10 - 14 ท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท
 • เดินทาง 15 - 19 ท่าน ราคาท่านละ 16,600 บาท
 • เดินทาง 20 - 24 ท่าน ราคาท่านละ 16,300 บาท
 • เดินทาง 25 - 29 ท่าน ราคาท่านละ 16,000 บาท
 • เดินทาง 30 - 34 ท่าน ราคาท่านละ 15,700 บาท
 • เดินทาง 35 - 40 ท่าน ราคาท่านละ 15,400 บาท

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาแนะนำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล , จำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการจองไฟท์บิน ดังนั้นโปรดสอบถามอีกครั้งก่อนทำการยืนยันวันเดินทาง
 • กรุ๊ปนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สามารถปรับเวลาไฟท์บินให้เร็วขึ้นได้ (มีค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเพิ่ม)
 • กรุ๊ปนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด แนะนำเดินทางไฟท์นี้ เพราะต้องเผื่อเวลาในการเช็คอินล่วงหน้า อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • น้ำหนักสัมภาระต่อท่านที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน มี 20 กิโลกรัมให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และ 7 กิโลกรัมให้ถือขึ้นเครื่องบิน (แนะนำว่าควรเผื่อน้ำหนักสัมภาระสำหรับของฝากและสินค้าที่ซื้อกลับมาจากเวียดนามด้วย)
 • เที่ยวประเทศเวียดนามนักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องมี Passport โดยต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
 • โปรแกรมนำเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

RKA Travel นำเที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929 / Email : roikohadventure.com / Line ID : roikohadventure