RKA Travel พาเที่ยวเมียวดี ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน
นำชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น , วัดมิจาโกง , วัดเจ้าลงจี , วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทันใจ เที่ยวรถวีไอพี  อาหารดี ที่พักระดับ 4 ดาว ทัวร์ 2 วัน 1 คืน รวมรถรับส่งจาก กทม. เน้นเที่ยวสนุก กินอร่อย นอนสบาย บริการประทับใจ (ในการเดินทางใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและวีซ่า)

วัดชเวมินหวุ่น
วัดมิจาโกง
วัดชเวมินหวุ่น
วัดมิจาโกง
วัดเจ้าลงจี

วันที่ 1 ของการเดินทาง แม่สอด - เมียวดี -3 วัดพม่า - 2 วัดไทย 1 วัดมอญ -ตลาดบุเรงนอง

03.00 น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท. ถ.วิภาวดี (ห้าแยกลาดพร้าวขาออก) เดินทางสู่ แม่สอด จ.ตาก

07.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ที่ จ.นครสวรรค์

10.00 น. ถึงแม่สอด จ.ตาก ผ่านพิธีศุลกากรเข้าสู่เมืองเมียวดี (พม่า) ไปสักการะเจดีย์ทองที่ วัดชเวมินหวุ่น เป็นเจดีย์ศิลปะมอญ-พม่า จากนั้นไปไหว้พระที่วัดมิจาโกง  แล้วไปชม ตลาดบุเรงนอง  จากนั้นไปไหว้พระที่ วัดเจ้าลงจี แล้วไปสักการะพระบรมสารีริกขธาตุที่ วัดมอญพระยืน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

ช่วงบ่าย ให้ท่านได้ไปบรรเทิงและผ่อนคลายกับเกมส์ต่างๆ ในคาสิโนหรูหราแห่งใหม่ของ เมียวดีคอมเพล็กซ์ แล้วไปช็อปปิ้งที่ DUTY FREE  ของพม่า โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมราคาไม่แพง

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) นำคณะเข้าเช็คอินที่โรงแรมสตาร์คลับ(ฝั่งพม่า) หรือเทียบเท่า

วัดมอญพระยืน
วัดมอญพระยืน
พระบรมสารีริกขธาตุ
วัดชเวมินหวุ่น

วันที่ 2  แม่สอด - น้ำพุร้อน - น้ำตกแม่กาษา -ตลาดริมเมย - ตลาดมูเซอ- กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ไปช็อปปิ้งที่ ตลาดริมเมย จากนั้นไป ไหว้พระเจ้าทันใจวัดไทยสามัคคี แล้วไปอาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น ที่บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมือง

14.00 น. แวะชมสินค้าตลาดชาวเขาเผ่ามูเซอ เป็นตลาดสินค้าเกษตรเช่น อโวกาโด สตรอเบอรี่ ส้ม และผลไม้ตามฤดูกาล

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัยที่จุดแวะพักรถระหว่างเดินทาง

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สตาร์คอมเพล็กซ์ ที่พักริมแม่น้ำเมย พม่า
ตลาดริมเมย
เมียวดีคอมเพล็กซ์ ความบันเทิงครบวงจร

ราคาค่าบริการแนะนำสำหรับการเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป (ไปไม่ถึง 16 ท่าน โปรดสอบถาม) ราคาท่านละ 3,900 บาท ราคานี้รวม

1 ค่ารถบริการนำเที่ยวตลอดโปรแกรม
2 ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 1 คืน และอาหาร 5 มื้อ
3 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนเข้าประเทศพม่า
4 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5 ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ 

* บริการเดินทางไปและกลับด้วยเครื่องบินและนำเที่ยวเพิ่มเติม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

* ราคาและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนทำการจองโปรแกรม

น้ำพุร้อนแม่กาษา
หลวงพ่อทันใจ วัดไทยสามัคค
มื้อเย็น จัดเต็มกุ้งแม่น้ำ คนละ 1 ตัว
น้ำพุร้อนแม่กาษา
หลวงพ่อทันใจ วัดไทยสามัคคี

RKA Travel นำเที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929 / Email : roikohadventure.com / Line ID : roikohadventure