RKA Travel พาเที่ยวประเทศจีน ทัวร์ลี่เจียง - แชงกรีล่า 4 วัน 3 คืน
นำชม เมืองลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิง โชว์พิเศษ The sound of Yunnan

ทะเลสาบไข่มุก
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองเก่าลี่เจียง
ทะเลสาบไข่มุก
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 1 ของการเดินทางเที่ยวลี่เจียง ประเทศจีน : สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง (D)

10.30 น. เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (ออกนอกประเทศ)

13.15-16.30 น. เดินทางจากกรุงเทพสู่เมืองลี่เจียง โดยสารการบินลักกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L826 ใช้เวลาเดินทาง 3.15 ชั่วโมง

16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลี่เจียง ประเทศจีน รับกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่นำผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำขึ้นรถนำเที่ยวเข้าสู่เมืองลี่เจียง

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1)

19.00 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ FENG HUANG HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดซงจ้านหลิง
เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดซงจ้านหลิง
เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 2 ของการเดินทางเที่ยวลี่เจียง ประเทศจีน : จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระดจน - วัดซงจ้านหลิง (B,L,D)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 2) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นั่งรถเดินทางไปจงเตี้ยน เที่ยวช่องแคบเสือกระโจน , เมืองเก่าจงเตี้ยน ทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ชมวัดซงจ้านหลิง เช็คอินเข้าพักที่ GRACE HOTEL (โรงแรมระดับ 4 ดาว)หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สะพานแก้วลี่เจียง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สะพานแก้วลี่เจียง

วันที่ 3 ของการเดินทางเที่ยวลี่เจียง ประเทศจีน : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองเก่าลี่เจียง การแสดงโชว์ (B,L,D)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 5) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นั่งรถเดินทางไปชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) นั่งรถไปเมืองเก่าลี่เจียง ขายโชว์การแสดง The sound of Yunnan/ Lishui Jinsha (ค่าเข้าชม 1500บาท/คน ลูกค้าต้องซื้อเอง) เช็คอินเข้าพักที่ FENG HUANG HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)

โชว์การแสดง The sound of Yunnan/ Lishui Jinsha

วันที่ 4 ของการเดินทางเที่ยวลี่เจียง ประเทศจีน : ลี่เจียง - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (B)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 8) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่สนามบินลี่เจียง เช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินลักกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L825 ไฟท์บินเวลา 10.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 11.25 น.

อุทยานน้ำหยก
สระมังกรดำ
วัดเจ้าแม่กวนอิม

ค่าบริการ นำเที่ยว ลี่เจียง - แชงกรีล่า 4 วัน 3 คืน รวมค่าเครื่องบินไปกลับ ตลอดจนการนำเที่ยวตามโปรแกรม

 • เดินทาง 10 - 14 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท
 • เดินทาง 20 - 24 ท่าน ราคาท่านละ 13,000 บาท
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์คนละ 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท)

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาแนะนำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล , จำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการจองไฟท์บิน ดังนั้นโปรดสอบถามอีกครั้งก่อนทำการยืนยันวันเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระต่อท่านที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน มี 20 กิโลกรัมให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และ 7 กิโลกรัมให้ถือขึ้นเครื่องบิน (แนะนำว่าควรเผื่อน้ำหนักสัมภาระสำหรับของฝากและสินค้าที่ซื้อกลับมาด้วย)
 • เที่ยวประเทศจีน นักท่องเที่ยวไทยต้องขอวีซ่า และ Passport ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
 • โปรแกรมนำเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

RKA Travel นำเที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929 / Email : roikohadventure.com / Line ID : roikohadventure